Gemeente Amsterdam pakt geluidsoverlast aan

Schone lucht is van levensbelang. Voor iedereen. Ook al is de lucht de laatste tientallen jaren veel schoner geworden, toch is luchtverontreiniging nog steeds een belangrijk gezondheidsrisico in ons land. Gemiddeld leven we in Nederland negen maanden korter door luchtverontreiniging. En bij één op de vijf kinderen met astma is de ziekte gerelateerd aan luchtverontreiniging. Kortom, werk aan de winkel. Onze lucht kán en móet schoner. Daarom ondertekende het kabinet met provincies en gemeenten begin 2020 het Schone Lucht Akkoord. Doel van het akkoord is gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent verbeteren. Met onze aanpak van binnenlandse bronnen streven we naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven. 

 
 
 

Onze hoofdstad gaat werk maken van het terugdringen van de geluidsoverlast. Aanleiding is een onderzoek van de GGD waaruit blijkt dat wanneer geluidsoverlast een langere tijd aanhoudt, de kans op een hoge bloeddruk groter wordt.

Het ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023 bevat alle maatregelen om ernstige geluidsoverlast in de stad te beperken. Naast gerichte geluidsmaatregelen zijn dat ook maatregelen die al eerder genomen zijn om andere redenen, zoals de Agenda Amsterdam Autoluw en het Actieplan Schone Lucht. 

Wat gaat er gebeuren?
Om de geluidoverlast zoveel mogelijk terug te dringen, worden onder andere de volgende maatregelen genomen: 

- Voorrang voor openbaar vervoer en fiets
- Meer 30 km-wegen
- Op een aantal lijnen rijden vanaf het tweede kwartaal van 2020 elektrische bussen, die emissie- en geluidsloos zijn
- Vanaf 2025 mogen brommers met een verbrandingsmotor de bebouwde kom niet meer in
- Vaker geluidsbeperkend asfalt toepassen
- Minder geluid van het gemeentelijk wagenpark
- Aandacht voor stille plekken in de stad: rustige plekken of pleinen met veel groen

Het grootste effect wordt verwacht van de maatregel om brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor vanaf 2025 te weren uit de bebouwde kom. Voor de andere bronnen van geluidsoverlast zal de hinder op lange termijn met een kwart dalen. 

Lees het volledige artikel op de website van gemeente Amsterdam >>

Images

Twitter

Cookie settings