Verband onderzocht tussen slechte luchtkwaliteit en overlevingskansen COVID 19

Schone lucht is van levensbelang. Voor iedereen. Ook al is de lucht de laatste tientallen jaren veel schoner geworden, toch is luchtverontreiniging nog steeds een belangrijk gezondheidsrisico in ons land. Gemiddeld leven we in Nederland negen maanden korter door luchtverontreiniging. En bij één op de vijf kinderen met astma is de ziekte gerelateerd aan luchtverontreiniging. Kortom, werk aan de winkel. Onze lucht kán en móet schoner. Daarom ondertekende het kabinet met provincies en gemeenten begin 2020 het Schone Lucht Akkoord. Doel van het akkoord is gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent verbeteren. Met onze aanpak van binnenlandse bronnen streven we naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven. 

 
 
 

Berichtgeving over de relatie van slechte luchtkwaliteit en overlevingskansen voor mensen met het COVID 19 virus leidde tot de bijgevoegde kamervragen aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW).

Van Veldhoven stelt in haar beantwoording onder meer dat over het algemeen geldt dat verhoogde concentraties luchtverontreiniging tot een verhoogd risico op sterfte leiden en geeft daarbij aan dat het verbeteren van de luchtkwaliteit ten behoeve van de gezondheid haar volste aandacht heeft en dat ook internationaal nader onderzoek wordt verricht. 
 
Bekijk hier de volledige antwoordbrief >>

Images

Twitter

Cookie settings