Hoe meer ondertekenaars, hoe schoner de lucht. Doe ook mee, lees hier hoe

Inmiddels hebben tientallen gemeente en provincies hun handtekening onder het Schone Lucht Akkoord gezet. En de inzet is om nog veel meer gemeenten (en provincies) te mobiliseren. Want: hoe meer gemeenten mee doen, hoe sneller we de luchtkwaliteit verbeteren.

Zo hebben onlangs elf gemeenten - en de provincie Groningen - aangegeven ook te willen tekenen. De nieuwe toetreders krijgen hun officiële status toegekend door staatsecretaris Van Veldhoven tijdens de SLA-stuurgroep op 8 juli. 

Lees hier de uitnodiging om deel te nemen aan het Schone Lucht
Akkoord met meer achtergrondinformatie

U kunt hier uw vragen of belangstelling kenbaar maken bij het Schone Lucht Akkoord team.

Projectleider Schone Lucht Akkoord van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Karin Blaauw: ‘Momenteel wordt volop gewerkt aan de uitvoering. Rijk, gemeenten en provincies stellen eind 2020 een gezamenlijke uitvoeringsagenda vast. We moeten onder meer afspreken hoe we de route, de voortgang en de monitoring van de effecten van de maatregelen op de gezondheid organiseren. Ook hoe we de pilots, kennis en innovaties delen. Parallel daaraan stellen provincies en gemeenten hun eigen Decentrale Uitvoeringsplannen vast. We maken hierbij de gezondheidswinst van decentrale maatregelen zichtbaar. Veel gemeenten hebben al goede luchtkwaliteitsplannen ontwikkeld. We willen uiteraard geen dubbel werk doen en stakeholders opzadelen met onnodig papierwerk. Het format dat we momenteel ontwikkelen, houden we daarom zo simpel mogelijk. Kort, krachtig en vooral ook uitwisselbaar’. Lees hier het hele interview.

Aansluiten gebeurt nog steeds
Op de website vindt u een lijst van deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord. En er komen nog steeds nieuwe gemeenten en recent een provincie bij. Recent hebben Almere, Assen, provincie Groningen, Eindhoven, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Nieuwegein, Rijswijk en Waalwijk besloten toe te treden tot het akkoord. Een aantal andere overheden zijn bezig met de besluitvorming. Het team groeit dus snel. ‘En dat is ook precies de bedoeling: we gaan voor zoveel mogelijk!’, aldus Karin Blaauw.

Ook Wethouder Karin Dekker van Assen roept collega’s op om mee te doen: ‘Ik zou me vooral willen richten tot de collega’s die zich nog niet hebben aangesloten bij het Akkoord en dit hopelijk wel gaan doen. Schone en gezonde lucht is iets dat ons allemaal aangaat. Ook in Assen met een relatief schone lucht gaan we ons inzetten om de lucht nog schoner te krijgen.’ Lees hier het hele interview.

Wat levert meedoen u op?
Ondertekent u het Schone Lucht Akkoord, dan wordt uw gemeente ondersteund bij het opstellen van uitvoeringsplannen en agenda’s, bij het monitoren van de maatregelen en wordt u betrokken bij uitwisseling van kennis en best practices en innovatieve pilots. Kennisinstellingen zoals het RIVM en TNO zijn betrokken en ook is budget aanwezig om specifieke maatregelen en/of acties te kunnen uitvoeren en/of ontwikkelen. Als partner van het SLA kunt u deelnemen aan sessies en pilots en bent u zichtbaar actief aan de slag voor een gezondere leefomgeving. U maakt deel uit van een enthousiast team dat met veel energie werkt aan de doelstellingen van het Schone Lucht Akkoord.

Meer weten over het Schone Lucht Akkoord?. Wilt u meer weten over het Schone Lucht Akkoord en hoe u kunt aansluiten? Stuur dan een e-mail naar schoneluchtakkoord@minienw.nl. Een van de leden van het projectteam neemt dan contact met u op.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen