Wethouder Karin Dekker (Assen): ‘Iedereen heeft recht op schone lucht’

Schone lucht is van levensbelang. Voor iedereen. Ook al is de lucht de laatste tientallen jaren veel schoner geworden, toch is luchtverontreiniging nog steeds een belangrijk gezondheidsrisico in ons land. Onze lucht kán en móet schoner. Daarom ondertekende het kabinet met provincies en gemeenten begin 2020 het Schone Lucht Akkoord. Doel van het akkoord is gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent verbeteren. Met onze aanpak van binnenlandse bronnen streven we naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven.

Gemeenten en provincies die nog niet meedoen, nodigen we van harte uit om aan te sluiten. Hoe meer deelnemers, hoe groter de gezondheidswinst! Meer weten? Bekijk hier de Routekaart of klik hier voor meer informatie en aanmelden.

 
 
 

Ook de gemeente Assen ondertekent het Schone Lucht Akkoord. Wethouder Karin Dekker zet binnenkort, na nog enkele formaliteiten, haar handtekening namens de gemeente onder het Akkoord. En ze nodigt andere gemeenten uit zich ook aan te sluiten. Een mooie aanleiding voor een nadere kennismaking.

Assen is een groeiende stad met bijna 70.000 inwoners die deel uitmaakt van de stedelijke agglomeratie Regio Groningen-Assen. Duurzaamheid en klimaat zijn belangrijke elementen in de portefeuille van wethouder Dekker. In die hoedanigheid is ze sinds kort ook voorzitter van de G40 themagroep Duurzaamheid.   

Fotovermelding hoofdfoto: Luchtfoto Assen, door Siebe Zwart


Karin Dekker

Hoe is de huidige situatie voor wat betreft de luchtkwaliteit in Assen?
‘In het Noorden kennen we gelukkig overwegend een schone lucht. Door de opbouw van onze stad, met veel groen en ruimte en eigenlijk niet of nauwelijks plekken waar het verkeer langdurig vast staat, is de luchtkwaliteit redelijk goed. Toch hebben we ook in Assen lokaal situaties waar de luchtkwaliteit te wensen overlaat, zoals situaties met houtstook, maar ook situaties waarbij mobiele werktuigen het nodige aan fijn stof uitstoten. Zo is Assen bijvoorbeeld een stad waar veel evenementen worden georganiseerd. Hier staan naar mijn zin te veel dieselaggregaten rookwolken uit te stoten. Ik zie dat graag anders’, licht Dekker toe.

‘Ik vind dat iedereen in Assen recht heeft op schone en gezonde lucht. In het kader ben ik ook blij met de 100 km/u die nu geldt op de A28 die pal naast de stad ligt. Overigens had ik ook graag gezien dat in de avond- en nachtperiode 100 km/u maximale snelheid zou zijn. Maar de Minister dacht hier anders over.’

Wat zijn de uitdagingen en ambities van Assen voor de komende periode?
Dekker: ‘De uitdaging in Assen zit in het samenbrengen van de verschillende ambities die we hebben. We willen dat iedereen gezonde lucht inademt, de stikstofbelasting van de natuur vermindert en we willen dat wij weer kunnen bouwen om aan de woningvraag te voldoen. Daarnaast hebben we een hoge ambitie op het gebied van klimaat en willen wij af van fossiele brandstoffen. Wij werken bijvoorbeeld hard aan onze gasvrije wijk. 

Op dit moment kijken hoe we zelf het goede voorbeeld kunnen geven bij onze aanbestedingen voor onder andere civiele werken. Daar wil ik geen mobiele werktuigen meer zien op fossiele brandstoffen. Hier wil ik drie vliegen in een klap slaan: schone lucht, geen stikstofoxiden en geen CO2. Hetzelfde geldt voor ons eigen wagenpark. Hier moeten we ook af van de diesels. Waarbij we wel te maken krijgen met een enorme uitdaging in de financiering. Terwijl we al tegen onze financiële grenzen aan zijn gelopen door de kosten in het sociaal domein. En Covid-19 maakt de situatie er niet beter op. Tot slot gaan we meer communiceren over de schadelijke gevolgen van houtstook. En blijven we werken aan goede vergunningen en handhaving bij bedrijven.’ 

Wat verwacht u met de deelname aan het Schone Lucht Akkoord vooral te bereiken en wat kunt u de mede-ondertekenaars bieden?
‘Ik verwacht dat we als deelnemers aan het Akkoord kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. En dus niet allemaal zelf het wiel gaan uitvinden. Ik hoop dat we samen ook massa kunnen maken. Bijvoorbeeld om aannemers te stimuleren over te schakelen op schone mobiele werktuigen. Het zou ook mooi zijn als er cofinanciering komt voor onze ambities. Wat we de andere ondertekenaars kunnen bieden, wil ik de komende tijd verkennen. Maar ik kan mij voorstellen dat het kan gaan om het verbinden van de thema’s schone lucht, stikstof en klimaatdoelstellingen. Dit sluit ook aan bij mijn rol als voorzitter van G40 themagroep Duurzaamheid.’

Heeft u wellicht nog een laatste oproep aan uw collega’s in het land?
‘Ik zou me vooral willen richten tot de collega’s die zich nog niet hebben aangesloten bij het Akkoord en dit hopelijk wel gaan doen. Schone en gezonde lucht is iets dat ons allemaal aangaat. Ook in Assen met een relatief schone lucht gaan we ons inzetten om de lucht nog schoner te krijgen.’

Meer weten over het Schone Lucht Akkoord?
Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij het Schone Lucht Akkoord. Een belangrijke reden is de ondersteuning en de samenwerking met de overheden die hebben ondertekend. Om samen de juiste maatregelen te kunnen nemen en om kennis en innovaties te delen. Wilt u meer weten over het Schone Lucht Akkoord en hoe u kunt aansluiten? Stuur een email naar schoneluchtakkoord@minienw.nl

 

 

Images

Twitter

Cookie settings