Jongerentop wordt Jongerenpanel

Zeker veertig jongeren praten dit najaar mee over de invulling en impact van het Schone Lucht Akkoord. Wat houdt hen bezig, waar hebben zij zorgen over, wat zijn aspecten aan schone lucht die hen interesseren?

Het komt voorbij tijdens het digitale Jongerenpanel dat VVM, netwerk van milieuprofessionals, organiseert binnen het Schone Lucht Akkoord.

Een jongerentop stond uitdrukkelijk in de plannen van het Schone Lucht Akkoord. Schone lucht heeft veel betekenis voor de gezondheid op de lange termijn van de jongeren van nu. Vandaar. Bovendien kunnen jongeren onderdelen toevoegen die anders misschien onderbelicht blijven. “Ik kan me voorstellen dat jongeren heel anders tegen mobiliteit aan kijken. Dat de auto niet meer vanzelfsprekend is, maar dat zij veel meer kijken naar vervoersmogelijkheden die passen bij de situatie. De ene keer een auto, de andere keer een elektrische scooter. Daar kunnen we nog een flinke slag maken en ik verwacht dat jongeren daar goede en innovatieve ideeën over hebben”, zegt Rachel Heijne, directeur van VVM.

Jongerenpanel
In plaats van een jongerentop, komt er een online discussie via een panel. Jongeren bespreken hier met medewerkers van het ministerie en elkaar de inhoud van het SLA en drie of vier thema’s rond schone lucht die jongeren bezighouden. “Met een beetje mazzel sluit ook Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven aan. Als initiator van het Schone Lucht Akkoord heeft zij de interactie met jongeren met stip geagendeerd“, aldus Rachel. VVM begeleidt deze discussies, die - na een plenair deel - op verschillende virtuele podia plaatsvinden. 

Aankomend artsen
Docent Milieukunde van HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch, Dimitri Lamers, is de motor achter het idee om jongeren zelf de thema’s te laten bepalen. VVM is daarvoor nu in gesprek met onder meer Advocates for Climate Change and Health Issues. De Nederlandse tak van deze internationale federatie van medicijnenstudenten tamboereert vanuit hun verantwoordelijkheid als aankomend arts op het belang van schone lucht voor de gezondheid. Ook bepaalt VVM met hen de beste vorm voor het Jongerenpanel.

Meer dan veertig
VVM gaat jongeren tussen de 16 en de 35 jaar uitnodigen, bij voorkeur uit diverse regio’s, zodat stad en land, noord en zuid vertegenwoordigd zijn. Het gaat om studenten van de HAS Hogeschool en van mbo’s waarmee de hogeschool samenwerkt, studieverenigingen van hbo en wo op het gebied van milieukunde, jonge ambtenaren, Jong VVM, jongeren uit netwerken rondom leefomgeving. “Ik verwacht wel dat er meer dan veertig deelnemen”, lacht Rachel Heijne. “Via social media hopen we groepen te bereiken die (nog) niet in ons netwerk zitten.”

Goede ideeën
“We verwachten dat jongeren goede ideeën inbrengen hoe we andere jongeren beter kunnen bereiken met de schone-luchtboodschap. Dat we goed in beeld krijgen wat jongeren bezighoudt en welke onderwerpen hen aanspreken in het schone-luchtverhaal. Hoe staan ze tegenover vuurtje stoken, hoe denken ze over mobiliteit, welke aanpak ondersteunen zij, welke innovatieve ideeën hebben zij?”, vraagt Rachel Heijne zich af.

Uitkomsten benutten
Doel is dat het ministerie de uitkomsten van het Jongerenpanel gaat benutten in de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord. De resultaten van het Jongerenpanel worden gepresenteerd op de Nationale Luchtdag begin 2021, waar gemeenten, provincies en het ministerie de voortgang van het SLA bespreken. Jongeren zelf krijgen daar een prominente plek op het podium.

Images

Twitter

Cookie settings