Provincie Friesland ondertekent alsnog Schone Lucht Akkoord

Hoewel provincie Friesland het ondertekenmoment van afgelopen voorjaar aan zich voorbij liet gaan, heeft ze het Schone Lucht Akkoord nu alsnog ondertekend.

De reden dat de provincie dit voorjaar nog niet ondertekende, was omdat Gedeputeerde Staten toen stelde dat de luchtkwaliteit in de provincie goed genoeg was, schrijft Leeuwarder Courant. 

De provincie heeft het akkoord nu wel ondertekend omdat volgens gedeputeerde Douwe Hoogland (Natuur en Milieu) de inspanningen om mee te doen minimaal zijn. Ook is hem nu duidelijk wat de kosten zijn en wat er van de provincie wordt verwacht. 

Friesland committeert zich aan de landelijke maatregelen en heeft zichzelf ook een paar doelen gesteld, zoals emissieloos aanbesteden. Inzet moet ook worden om de vloot van Provinciale Staten te verschonen, het ov verder te verduurzamen en fietsgebruik te stimuleren. Daarnaast wil de provincie hameren op stallen met lage-emissie en biogas uit mest stimuleren 

Images

Twitter

Cookie settings