Conceptuitvoeringsplannen gedeeld

12-11-2020

31 gemeenten en provincies die deelnemen aan het Schone Lucht Akkoord (SLA) hebben een decentraal conceptuitvoeringsplan opgestuurd. Daarmee hebben we een eerste indruk hoe het er voor staat met het SLA.

Deadline voor het inleveren van de decentrale uitvoeringsplannen is 1 maart 2021. Vooruitlopend daarop is deelnemers gevraagd conceptplannen op te sturen. Uit de conceptplannen blijkt dat gemiddeld 20 procent van de SLA-maatregelen al zijn uitgevoerd en nog eens 25 procent van de maatregelen al in de planning zit. Voor landbouw en scheepvaart zijn de minste maatregelen al doorgevoerd. De meeste aanvullende maatregelen zijn gericht op mobiliteit (wegverkeer).

Goede start
Voor 30 oktober een conceptuitvoeringsplan aanleveren was geen verplichting, maar wel handig. Deelnemers die een plan hebben ingediend, hebben nu al een goede basis voor het definitieve uitvoeringsplan. Ook is het van belang voor de themagroepen om zicht te hebben op de aanvullende maatregelen van de deelnemende overheden.

Karin Blaauw, programmaleider voor het SLA bij het ministerie van Infrastructuur en Water: “We inventariseren momenteel welke knelpunten uit de conceptuitvoeringsplannen naar voren komen. Op basis daarvan kunnen we samen met de thematrekkers uitzoeken wat gemeenten en provincies nodig hebben om hun plan verder uit te werken en te finetunen. Niet alleen deelnemers die nu een plan hebben ingeleverd hebben daar profijt van. Ook anderen, bijvoorbeeld gemeenten die pas later zijn aangehaakt, kunnen gebruik maken van deze oplossingen.”

Conceptuitvoeringsplannen kunnen ook nu nog worden opgestuurd, via schoneluchtakkoord@minienw.nl. Het format en een handleiding voor de decentrale uitvoeringsplannen (DUP) en alle informatie over het invullen ervan is te vinden bij de documenten in de Samenwerkingsruimte op de website van het Schone Lucht Akkoord.

19 november SLA-meeting
Op donderdag 19 november is er een brede stakeholdersbijeenkomst om de ervaringen van gemeenten en provincies tot nu toe te bespreken. Ook zullen daar goede voorbeelden worden besproken en de mogelijkheden om de SPUK-regeling succesvol te benutten.

Definitief plan 1 maart
De conceptuitvoeringsplannen zijn een opmaat voor de definitieve decentrale uitvoeringsplannen (DUP). Inleveren van die plannen is wel verplicht.

Blaauw: “De deadline hiervoor is 1 maart 2021. We hebben alle plannen dan nodig, omdat het RIVM op basis van deze lokale plannen, de maatregelen uit de gezamenlijke uitvoeringsagenda en andere maatregelen van het Rijk laat berekenen wat het totale gezondheidseffect is. Maatregelen uit de stikstofaanpak en het Klimaatakkoord neemt het RIVM bijvoorbeeld ook mee in de berekening. Dan kunnen we zien en of we onze doelen uit het Schone Lucht Akkoord gaan halen.”

 

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen