Rotterdam lanceert subsidieregeling voor innovatie in logistiek

03-12-2020

Rotterdam trekt twee miljoen euro uit voor innovatie in stadslogistiek. Vanaf vandaag kunnen ondernemers aanspraak maken op de nieuwe subsidie Lab Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Hiermee wil de gemeente slimme en schone stadslogistiek stimuleren.

Bron: Logistiek 010

Elk vernieuwend, concreet en op korte termijn uitvoerbaar idee om de stadslogistiek – of onderdelen ervan – efficiënter of uitstootvrij te maken, kan in aanmerking komen voor de subsidie. De projecten in Lab ZES moeten zogenaamde ‘living labs’ zijn, waar kennis en ervaring opgedaan kan worden. Met meetbaar resultaat en de potentie om het concept verder uit te rollen in Rotterdam. Vanaf 1 december 2020 kunnen ondernemers de subsidie aanvragen. De regeling loopt tot 31 december 2022. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagproces is te vinden op www.rotterdam.nl/loket/subsidie-stadslogistiek.

Samen op weg naar nul
Slimme en schone stadslogistiek in Rotterdam realiseren we samen. Vandaag is hierin een belangrijke stap gezet. 56 partijen uit de logistieke sector en de gemeente Rotterdam ondertekenden het ambitiedocument Convenant Zero Emissie Stadslogistiek. Hiermee verbinden zij zich aan allerlei concrete acties om het gezamenlijke doel te behalen. Samen zijn we op weg naar nul: nul inefficiënte ritten, nul opstoppingen en nul uitstoot.

Voorbereiden op de toekomst
De subsidieregeling Lab ZES en de afspraken uit het convenant helpen bedrijven in de voorbereiding op de maatregelen die de gemeente neemt om Rotterdam in 2050 uitstootvrij te maken. Een van de maatregelen is de invoering van de Zero Emissie Zone voor stadslogistiek (ZES-zone) op 1 januari 2025. De ZES- zone is een gebied waarbinnen de logistiek zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd met alleen uitstootvrije voertuigen. De zone geldt voor alle bestel- en vrachtauto’s die bedrijfsmatig worden ingezet. Denk aan de pakketbezorgers en verhuisdiensten, maar ook aan de voertuigen die winkels en bouwplaatsen bevoorraden. De ZES-zone geldt niet voor particulieren. De toegangseisen sluiten aan bij de uitgangspunten uit het Nationale Klimaatakkoord. Net als de overgangsregelingen tot uiterlijk 2030 voor al aangeschafte voertuigen, die rekening houden met afschrijvingstermijnen en natuurlijke investeringsmomenten.

In aanloop hiernaartoe zet de gemeente nu al stappen om de ontwikkeling naar uitstootvrije stadslogistiek te stimuleren. Eén van deze stappen is de subsidieregeling Lab ZES.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen