Praktische interactie tijdens Clean Air Dialogue

16-03-2021

De medewerkers van de Europese Commissie zijn onder de indruk van het mobiliteitsbeleid in de schoneluchtaanpak van Nederland. Dat bleek tijdens de Clean Air Dialogue op 17 en 18 februari 2021. De interactie tussen de deelnemers leverde concrete afspraken op.

“Op Europees niveau zijn absoluut nieuwe afspraken nodig om de lucht in Nederland schoner te krijgen. Niet alleen omdat vieze lucht zich niet aan grenzen houdt. Wij mogen in Nederland bijvoorbeeld ook geen strengere eisen aan emissies van producten stellen dan de Europese emissienormen. Daarom pleiten we voor strengere Europese normen.”

Het voorbeeld dat René Korenromp schetst, is een van de punten die voorbijkwamen tijdens de Clean Air Dialogue. Als beleidsmedewerker van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was hij betrokken bij de organisatie.

Burgerstem gehoord
Ambtenaren van de Europese Commissie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Nederlandse provincies, gemeenten, medewerkers van kennisinstellingen, ngo’s en burgers gingen op 17 en 18 februari met elkaar in gesprek over het Nederlandse en Europese luchtkwaliteitsbeleid. In totaal waren er circa 250 deelnemers. “Het voordeel van een digitale bijeenkomst was dat we ook burgers aan tafel hadden, die gewoonlijk niet naar zo’n bijeenkomst komen. Hun stem is ook gehoord.”

Interactie
De interactie leverde mooie suggesties op in de chat. Op de vraag vanuit het Jongerenpanel om jonge mensen meer te betrekken bij schoneluchtbeleid kwam direct een praktische reactie. Een lid van het Europese Comité van de Regio’s liet weten dat het comité programma’s en traineeships voor jongeren beschikbaar heeft, zodat ze structureel op Europees niveau kunnen meedenken.

Verder dan emissienorm
Wat de medewerkers van de Europese Commissie volgens René Korenromp duidelijk hebben meegekregen, is dat het Rijk, provincies en steden en dorpen in Nederland een gezamenlijke inzetten op gezondheidswinst en niet alleen op het halen van de Europese normen. “Wij hebben kunnen laten zien hoe je het praktisch aanpakt om verder te kijken dan emissienormen. Dat helpt als wij op Europees niveau bepleiten om gezondheidswinst meer in het EU-beleid terug te zien. De Europese ambtenaren waren onder de indruk van het Nederlandse mobiliteitsbeleid en de aanpak in de landbouw om de luchtkwaliteit te verbeteren.”

Ook heeft Nederland kunnen laten zien hoe zinvol internationale kennisuitwisseling tussen steden is en hoe lokale, regionale en landelijke overheden samenwerken. “In andere landen gebeurt dit vaker top-down. In Nederland is het echt een gezamenlijke inspanning, met veel draagvlak.”

Uitgebreide terugblik
Een uitgebreidere impressie van de themasessies staat binnenkort op de site van het Schone Lucht Akkoord.

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen