Uitvoeringsagenda is af

16-03-2021

Vers van de pers: de gezamenlijke uitvoeringsagenda. Hij is begin maart opgeleverd en eind maart aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

In de gezamenlijke uitvoeringsagenda staat hoe de deelnemers van het Schone Lucht Akkoord de afspraken samen in praktijk gaan brengen. Per afspraak staat wie de actie uitvoert en wanneer en welke partijen hierbij betrokken worden. “Er staan dus geen nieuwe afspraken in. Het is echt een uitwerking van het akkoord. De uitvoeringsagenda is een gezamenlijk resultaat van alle mensen in de themagroepen en werkgroepen. Vaak werkten ze eraan vanuit zolderkamers of naast hun kinderen aan de keukentafel. Ik kijk met veel trots en waardering naar de inzet die deze mensen hebben geleverd om het Schone Lucht Akkoord van papier naar uitvoering te brengen”, zegt Karin Blaauw, programmaleider van het Schone Lucht Akkoord bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

‘Vaak werkten ze eraan vanuit zolderkamers of naast hun kinderen aan de keukentafel'

Koersvast én flexibel
“De goede samenwerking in themagroepen, werkgroepen en in regio’s zorgt dat we vol vertrouwen kijken naar de komende jaren. Luchtkwaliteit is en blijft een dynamisch onderwerp. Regelmatig komen er nieuwe inzichten op en dat vraagt bijstelling van geplande activiteiten of ontwikkeling van nieuwe. We zijn er van overtuigd dat de gezamenlijke ambitie en de goede samen­werking een uitgelezen basis vormen om hier tegelijkertijd koersvast én flexibel op in te kunnen spelen.”

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen