Over Schone Lucht Akkoord

Het Schone Lucht Akkoord (zie pdf) is op 13 januari 2020 gesloten tussen Rijk, provincies en gemeenten. Op die dag hebben zij hun handtekening onder het akkoord gezet en committeren zij zich aan de ambitie om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Een toelichting op het akkoord leest u hier.

"Met de aanpak van de binnenlandse bronnen streven we naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven", aldus Minister Stientje van Veldhoven die namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  haar handtekening onder het akkoord plaatste.

Samen werken aan gezondheidswinst. Doet u ook mee?
Op 13 januari verbonden 36 gemeenten, 9 provincies en de Rijksoverheid zich aan de ambitie om samen te werken aan schone lucht door het Schone Lucht Akkoord te tekenen. En inmiddels is het team gegroeid tot meer dan 50 deelnemers. Doet u ook mee of wilt u meer weten? Stuur een email naar schoneluchtakkoord@minienw.nl en we nemen snel contact met u op.

Feestelijke ondertekening
De dag van de ondertekening was ronduit een succes. Bekijk het videoverslag van de dag hieronder. Een tekstueel verslag vindt u hier. Blijf op de hoogte via Twitter, of met de hashtag #schoneluchtakkoord.

Doel van het Schone Lucht Akkoord

De Rijksoverheid werkt aan een permanente verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland. De ambitie is om toe te werken naar substantiële reductie van de gezondheidsschade door luchtverontreiniging in 2030.

Voor alle inwoners van Nederland moet de luchtkwaliteit verbeteren. Er komen extra maatregelen met aandacht voor de gebieden waar de luchtkwaliteit onder druk staat. Bijvoorbeeld bij drukke verkeersknooppunten, binnensteden en gebieden in de buurt van intensieve veehouderijen. Daarom sluit het Rijk in 2020 het Schone Lucht Akkoord met een groot aantal gemeenten en provincies.

Het doel van het Schone Lucht Akkoord (SLA) is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te verminderen. Lucht trekt zich niets aan van grenzen. Nederland importeert en exporteert vieze lucht. Om de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren moet het Rijk samenwerken met gemeenten en provincies. Ook binnen en buiten Europa werkt het Rijk samen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Inspraak voor beleidsmakers bij alle overheden

Samen met gemeenten en provincies werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het opstellen van het SLA. Er wordt onder meer gekeken welke maatregelen het meest effectief en uitvoerbaar zijn. Beleidsmakers op het terrein van luchtkwaliteit bij Rijk, gemeenten en provincies denken mee over het SLA.

In 2019 organiseerde het ministerie van IenW verschillende bijeenkomsten voor beleidsmakers, handhavers en maatschappelijke organisaties. Begin juli 2019 stuurde Staatssecretaris Stientje van Veldhoven de hoofdlijnenbrief Schone Lucht Akkoord naar de Tweede Kamer. In deze brief licht zij de inzet en uitwerking toe.

Cookie-instellingen