Binnenvaart en havens

De binnenvaart beïnvloedt de gezondheid van de Nederlandse bevolking: van de gezondheidseffecten is 7 procent te herleiden naar de binnenvaart. Niet alleen varend, maar ook stilstaand brengen schepen schadelijke stoffen in de lucht. Dat gebeurt bij het laden en lossen en doordat schepen dieselaggregaten gebruiken als stroomvoorziening. 

Wat willen we bereiken?

De sector en de overheid hebben voorafgaand aan het Schone Lucht Akkoord verschillende akkoorden gesloten om de scheepvaartsector te vergroenen. Zo hebben overheden en bedrijfsleven in juni de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens ondertekend. 

De belangrijkste gezondheidswinst wordt behaald met de omvorming van de binnenvaart naar een schone logistieke sector die vrijwel geen schadelijke stoffen meer uitstoot, met de toepassing van walstroom en met de inzet van schonere motoren en brandstoffen. 

Lees ook de Opzet Plan van Aanpak SLA - Thema Schone scheepvaart en Havens.

Cookie-instellingen