Hoewel de uitstoot van schadelijke stoffen door de industrie de laatste decennia sterk is afgenomen, is de industrie nog altijd verantwoordelijk voor 10 procent van de gezondheidsproblemen door luchtvervuiling.  Het klimaatbeleid voor industrie en het Schone Lucht Akkoord versterken elkaar door het stookverbod voor elektriciteitsopwekking vanaf 2030 en de alternatieven van wind- en zonne-energie.

Cookie settings