Door de burger bij het onderzoek te betrekken wordt de
link tussen wetenschappelijk onderzoek en hetgeen in de
samenleving leeft versterkt. Dit kan bijdragen aan meer
begrip voor wetenschappelijk onderzoek en omgekeerd
tot een beter begrip voor maatschappelijke vraagstukken
bij wetenschappers en kennisinstellingen.

Cookie settings