Veel bestaande houtkachels zijn niet uitgerust met technieken om emissie van fijnstof te voorkomen. En veel mensen weten niet dat een gezellig vuurtje negatief kan zijn voor de gezondheid. Overlast door houtrook vraagt om een lokale oplossing. In het Schone Lucht Akkoord zijn maatregelen en acties beschreven om de overlast en gezondheidsschade door houtrook te beperken. 

Cookie settings